اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی
مرور برچسب

وضعیت جسمانی

نکات پزشکی در رابطه با پرواز

این موضوع بسیار حائز اهمیت است که شما پیش از هر سفر هوایی از وضعیت جسمانی خود آگاه باشید. به خصوص افرادی که دارای سابقه بیماری هستند. چرا که پرواز با هواپیما می تواند در مواردی سلامتی شما را به خطر بیندازد، به همین جهت از سفر هوایی…