اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی
مرور برچسب

انواع سرگرمی و گشت و گذار

معرفی فرودگاه مونیخ

اگر چه مسافران ترجیح می دهند تا مدت زمان کمتری را در فرودگاه ها سپری کنند، اما باید گفت که در فرودگاه مونیخ این چنین نیست و بسیاری از مسافران همواره برنامه سفر خود رابه گونه ای تنظیم می کنند تا بتواند مدت زمان بیشتری در این فرودگاه حضور…