اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی
مرور برچسب

جهت یابی و سایر موارد

چهار دلیل عدم پرواز بر فراز قطب جنوب

در گذشته، پروازهای طولانی مدت بسیار نادر بود و به دلیل هزینه بالا در بیشتر موارد محدود به افراد ثروتمند یا در موارد خاص بین المللی استفاده می شد. اما امروزه پرواز در مسیرهای طولانی امری عادی و مقرون به صرفه است. با این وجود چرا همچنان…