اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی
مرور برچسب

فشار درون

سطح اکسیژن در کابین هواپیما چگونه حفظ می شود؟

صنعت هوانوردی هر ساله در حال گسترش و پیشرفت است. مدام هواپیماهایی ساخته می شوند که می توانند به مسافت های دورتر، ارتفاعات بالاتر و با سرعت بیشتر پرواز کنند. اما یکی از موانعی که در مسیر این پیشرفت ها وجود داشته، محدودیت بدن انسان ها است.…