اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی
مرور برچسب

مقابله

چرا هواپیماها نمی توانند بر فراز قطب شمال پرواز کنند

بسیاری از ما فک میکنیم که سفرهای هوایی جهان را به حدی به یکدیگر متصل کرده که همه جای جهان در دسترس است. اینکه می توانیم به راحتی سوار هواپیما شویم و بعد از چند ساعت در مقصد خود حضور داشته باشیم. اما این موضوع به این سادگی ها هم نیست. به…