اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی
مرور برچسب

هواپیمای خورشیدی Zephyr

هواپیمای خورشیدی

هواپیمای خورشیدی چگونه هواپیمایی بسازیم که هرگز نیازی به فرود نداشته باشد. شاید در ابتدا شنیدن این جمله عجیب و دور از ذهن به نظر برسد. اما باید گفت چنین چیزی در واقعیت اتفاق افتاده است. می دانیم که امروزه مرزی برای پیشرفت علم و…