اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی
مرور برچسب

پاک کردن کابین

چگونگی پاک کردن کابین های هواپیما از میکروب و ویروس

کابین های هواپیما پناهگاه میکروب ها هستند. هر چند، این موضوع مربوط به چند ماه اخیر نمی شود و همیشه اینگونه بوده است. اما با توجه به شیوع ویروس کرونا در سراسر دنیا، یک نگرانی همگانی در این خصوص به وجود آمده است. به همین جهت بسیاری از شرکت…