اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی
مرور برچسب

پروازهای به موقع

معرفی فرودگاه مونیخ

اگر چه مسافران ترجیح می دهند تا مدت زمان کمتری را در فرودگاه ها سپری کنند، اما باید گفت که در فرودگاه مونیخ این چنین نیست و بسیاری از مسافران همواره برنامه سفر خود رابه گونه ای تنظیم می کنند تا بتواند مدت زمان بیشتری در این فرودگاه حضور…