اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی
مرور برچسب

ژاپن

هفت قلعه دیدنی ژاپن برای بازدید

ژاپن یکی از این کشورهایی است که در هنگام کشف و بازدید از قاره آسیا به هیچ عنوان دیدن آن را نباید از دست داد. در واقع ژاپن یک مجمع الجزایر است که با عنوان سرزمین طلوع خورشید شناخته می شود. چرا که تصور بر این است، ژاپن اولین کشور در تمام…