اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی
مرور برچسب

Napcabs

معرفی فرودگاه مونیخ

اگر چه مسافران ترجیح می دهند تا مدت زمان کمتری را در فرودگاه ها سپری کنند، اما باید گفت که در فرودگاه مونیخ این چنین نیست و بسیاری از مسافران همواره برنامه سفر خود رابه گونه ای تنظیم می کنند تا بتواند مدت زمان بیشتری در این فرودگاه حضور…