اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی
مرور برچسب

آموزش خلبانی

شبیه سازهای پرواز VR

سالهاست که از بازی های پرواز VR برای آمادگی برای آموزش خلبانی خصوصی استفاده می شود. اکنون VR بر آموزش خلبانی تجاری و همچنین مدارس آموزش خلبانی نظامی تأثیر می گذارد. به همین دلیل واقعیت مجازی (VR) ، هوش مصنوعی (AI) و اتوماسیون هوایی محور به…