اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی
مرور برچسب

آیین نامه هواپیمایی فدرال

RVR در حمل و نقل هوایی

یکی از عوامل اساسی در حمل و نقل هوایی، دید در هنگام پرواز است. دیدن تنها شرط قانونی هواشناسی است که پس از استفاده از عملکرد ابزاری، اجازه فرود به خلبان را می دهد. اگر میزان دید، حداقل باشد خلبان نمی تواند فرود آید. RVR چیست؟…