اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی
مرور برچسب

استاندارد

هلیکوپترها چه کاری میتوانند انجام دهند که هواپیماها نمی توانند؟

پرواز هلیکوپتر بر اساس اصول متفاوتی از هواپیما انجام می شود و هر کدام دارای مزایای مختلفی نسبت به دیگری است. برخی از مردم این سوال را مطرح می کنند که آیا به واقع قرار است هلیکوپترها اصلاً پرواز کنند؟ واضح است که هر دو وسیله پروازی نقاط قوت…