اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی
مرور برچسب

برترین بالگردهای تهاجمی جهان

برترین هلیکوپترهای تهاجمی جهان

 لیست هلیکوپترهای تهاجمی شامل اسلحه های مسلح نیست ، که در حال حاضر در مرحله ساخت و یا در مرحله نمونه اولیه هستند. این شامل تنها بهترین بالگردهایی است که هم اکنون در حال کار و تولید هستند. تمام هلیکوپترهای حمله ای که در اینجا ذکر شد فوق…