اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی
مرور برچسب

برترین بمب افکن ها

برترین بمب افکن ها

برترین بمب افکن ها سوالات زیادی دریافت می کنیم که  بهترین هواپیمای بمب افکن ها  در جهان  کدام است.  بزرگترین بمب افکن مدرن چه نام دارد .  تمام این بمب افکن هایی که در اینجا ذکر شد فوق العاده کشنده و ویرانگر هستند. تجزیه و تحلیل ما بر اساس…