اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی
مرور برچسب

بهترین و بزرگترین فرودگاه

فرودگاه بین المللی اینچئون کره جنوبی

چند ساعت توقف و منتظر ماندن در فرودگاه برای هر مسافری می تواند امری خسته کننده باشد. اما باید گفت اگر این اتفاق در فرودگاهی مانند فرودگاه بین المللی اینچئون کره جنوبی برای شما افتاد جای هیچ گونه نگرانی نیست چرا که شما در یکی از بهترین…