اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی
مرور برچسب

تابش هوایی

آیا هواپیماها دارای اشعه مضر هستند؟

پرواز، خود به اندازه کافی برای بسیاری از مسافران امری نگران کننده و استرس زا است. هر چند که در حال حاضر پرواز ایمن ترین روش مسافرت محسوب می شود، با این وجود همواره برای افرادی که ترس از پرواز دارند، دلیلی برای نگرانی وجود دارد. در این میان…