اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی
مرور برچسب

ترمینال

آنچه باید درباره ATIS در حمل و نقل هوایی بدانید

فرودگاه ها مکان های پیچیده و پویایی هستند. فقط یک تغییر جزئی باد می تواند استفاده از باند فرودگاه را تغییر دهد و هواپیماها باید مطابق با الگوی ترافیکی پرواز کنند. انتظار می رود خلبانان کاملاً از آنچه اتفاق می افتد و اینکه در کجا استفاده می…