اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی
مرور برچسب

جایگزین سبزتر

نقش حمل و نقل هوایی در افزایش گرمایش زمین

حمل و نقل هوایی و افزایش گرمایش زمین در سال های اخیر صحبت ها و هشدارهای بسیار زیادی در رابطه با گرمایش زمین توسط فعالان محیط زیست صورت گرفته است که شاید در بسیاری از کشورها آن گونه که باید به این هشدار ها توجه نشد. اما در…