اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی
مرور برچسب

جنگنده ها

انواع هلیکوپتر نیروی دریایی آمریکا

ایالات متحده به تنهایی نزدیک به 4000 نوع هواپیمای نظامی از جمله بمب افکن ها، جنگنده ها، آموزشی و البته بالگردها را در اختیار دارد. هلیکوپترهای نیروی دریایی بخش مهمی از ماموریت نیروی دریایی هستند. نیروی دریایی آمریکا چندین نوع بالگرد اصلی…