اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی
مرور برچسب

جنگ داخلی

بهترین هواپیماهای نظامی انگلیس

یکی از قدیمی ترین و طبقه بندی شده ترین نیروهای هوایی جهان، نیروی هوایی سلطنتی (RAF) انگلستان است. جنگ جهانی اول اولین جنگ هوایی واقعی را مشاهده کرد و خلبانان جنگنده انگلیسی از نخستین کسانی بودند که در آن نبرد هوایی برای برتری شرکت کردند.…