اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی
مرور برچسب

سقوط هواپیمای بوئینگ 737

با وجود ترس مسافران، آینده حمل و نقل هوایی اتوماتیک خواهد بود

در پی سقوط هواپیمای بوئینگ 737 مکس خطوط هواپیمایی اندونزی و اتیوپی، مردم به این موضوع فکر می کنند که چه میزان از سفر هوایی آنها توسط نرم افزار و سیستم های خودکار انجام می شود . این سیستم ها تا چه حد در سقوط هواپیماها نقش دارند.…