اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی
مرور برچسب

صف های بازرسی

بازرسی فرودگاه

علت شلوغی همیشگی صف ها در بخش بازرسی فرودگاه چیست؟ آیا بازرسی در فرودگاه، حریم شخصی مسافران را نقض می کند؟ نگاه جدی و سختگیرانه ماموران، در بخش بازرسی فرودگاه، خاطره ای مشترک بین تمام مسافران است. عبور از این بخش که اغلب چهره ای شلوغ و پر…