اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی
مرور برچسب

فرودگاه توکیو هاندا

بزرگترین فرودگاه جهان

به عنوان سریعترین بخش حمل و نقل هوایی در جهان ، چین فرودگاه بین المللی پکن داکسینگ را در ماه سپتامبر سال 2019 راه اندازی کرده است. قطب فوق مدرن قرار است به بزرگترین فرودگاه جهان تبدیل شود و نمایشی درخشان از فشارهای گسترده زیرساخت رئیس جمهور…