اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی
مرور برچسب

فرود اجباری

فرود اضطراری در پرواز

فرود اضطراری، یکی از ترسناک ترین اتفاقات در یک هواپیما است که مسافران بعد از شنیدن آن، تنها به نواقص فنی هواپیما و سوانح مرگبار بعد از آن فکر می کنند. بار منفی دو کلمه فرود اضطراری بسیار بالاست و استرس زیادی را به مسافران وارد می کند. در…