اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی
مرور برچسب

فناوری در حمل و نقل هوایی

ILS در حمل و نقل هوایی چیست و چگونه می توان با ILS پرواز کرد؟

ILS یا سیستم فرود ابزاری یکی از بزرگترین شگفتی های فناوری در حمل و نقل هوایی است که هر روز در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد. این فناوری این امکان را فراهم کرده تا هواپیما بدون هیچ گونه مرجع تصویری بیرونی، از یک ارتفاع ایمن فرود آید و…