اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی
مرور برچسب

قانون محدودیت موقت پرواز

TFR در حمل و نقل هوایی

پس از حادثه 11 سپتامبر، یک تغییر مهم در حمل و نقل هوایی به وجود آمد که تمام خلبانان با آن آشنا شدند. این قوانین، آماده سازی آنها برای پرواز را تغییر داده و آگاهی از موقعیت را از همیشه بحرانی تر کرده است. در ادامه به نقش TFR در این زمینه می…