اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی
مرور برچسب

قوانین پرواز ابزاری

IMC در هوانوردی چیست؟

IMC یکی از شیوه های پرواز است که در آن با توجه به شرایط آب و هوایی نیاز است تا خلبان در درجه اول با اتکا به ابزارات تحت اختیار، پرواز را انجام دهد. یعنی به عبارتی پرواز تحت شرایط IFR یا قواعد پرواز ابزاری، انجام شود. یادگیری پرواز در چنین…