اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی
مرور برچسب

ماسک اگسیژن

ماسک اکسیژن هواپیما

ماسک اکسیژن در هواپیما، به چه منظوری تعبیه شده است؟ چگونه و تا چه زمانی می توان از ماسک اکسیژن هواپیما، استفاده کرد؟ اگر از جمله مسافرانی هستید که یک پرواز پرخطر با شرایط بحرانی را تجربه کرده اید، یا در فیلم های سینمایی دیده اید، توجه کرده…