اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی
مرور برچسب

مرکز تاریخی

10 مکان منتخب توسط یونسکو در آسیا

سازمان جهانی یونسکو مکان های مختلفی را در سراسر جهان به عنوان مکان های میراث فرهنگی معرفی می کند. در آسیا نیز مناطق گوناگونی وجود دارد که توسط یونسکو به عنوان میراث فرهنگی تعیین شده است. این مناطق به عنوان مکان هایی در نظر گرفته می شوند…