اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی
مرور برچسب

مهمانداران

وظایف مهماندار در هواپیما

مهماندار با وجود وظایف و مسئولیت های خطیر و مهم، هنوز هم یکی از رویایی ترین شغل ها، در ذهن بسیاری از افراد است. این وظایف و بایدها و نبایدها، گاهی آنقدر جدی و سخت هستند که چهره ایده آل و زیبای این شغل را تحت تاثیر قرار می دهد. اگر اینبار در…