اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی
مرور برچسب

نیروی هوایی

معرفی هواپیمای A-50 Mainstay

A-50 در غرب با کد ناتوی Mainstay شناخته می شود. برای هواپیماهای بریف معمولا از نام گذاری روسی Be- (با شماره های مختلف) استفاده می شود، ولی در هر صورت هواپیمای A-50 شناسه مشهور A- را که کمپانی بریف برای نمونه ای اولیه آزمایشی هواپیماهایش در…