اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی
مرور برچسب

هواپیما مسافربری جامبو

انواع هواپیماهای تجاری

به طور کلی انواع مختلفی از هواپیماهای تجاری مسافربری یا باری در سراسر جهان وجود دارد. هر کدام از این هواپیماها دارای ویژگی و عملکرد منحصر به فردی هستند که سبب شده است به منظور انجام پروازهای گوناگون مورد استفاده قرار گیرند. در این…