اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی
مرور برچسب

هوایی

خط هوایی اکسپرس، داستان پروازی بسیار نزدیک به خورشید

خط هوایی با بودجه کم می تواند مشکل ساز باشد. چرا که شما باید به نوعی میان سودآوری و حفظ سود تعادل ایجاد کنید. خط هوایی اکسپرس نیز در بین سال های 1981 تا 1987 سعی کرد تا این وضعیت را حفظ کند. در این مقاله در مجله خبری و اطلاعات هواپیمایی…