اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی
مرور برچسب

پروازهای طولانی

بهترین راه پیشگیری و درمان پرواز زدگی

جت لگ یا پرواز زدگی اختلالی است که در اثر پرواز طولانی مدت و وجود اختلاف ساعت بین مبدا و مقصد برای بسیاری از مسافران رخ می دهد. این وضعیت فیزیولوژیکی به دلیل اختلال و تغییر در ریتم شبانه روزی و ساعت بیولوژیک بدن است. اختلاف ساعت…