اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی
مرور برچسب

کارکرد موکت

کارکرد موکت در فرودگاه

به پوشش کف فرودگاه توجه کرده اید؟ آیا موکت های بکاررفته در کف، نظر شما را جلب کرده است؟ انتخاب یک پوشش صحیح برای فرودگاه، طراحان را ملزم به استفاده از موکت کرده است. زمانی که شما بعنوان یک توریست، بموقع و قبل از پرواز در فرودگاه حاضر می…