اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی
مرور برچسب

گردشگری غذایی

گردشگری چیست

واژه گردشگری، در ذهن عموم مردم، تنها به معنای گشت و گذار در شهر خود و یا سایر شهرهای پیرامون، شکل گرفته است. اما صنعت گردشگری، دنیای بزرگتر و وسیع تری دارد و اساسا جابجایی انسان ها و دور شدن آنان از محل زندگی خود، به محیطی دیگر و اقامت کمتر…