اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی
مرور برچسب

Canadair CL-44

انواع هواپیمای باری نظامی

هواپیماهای باری که به هواپیماهای حمل و نقل، باربری و حتی جت های باری نیز شناخته می شوند، دارای بال ثابت بوده و بجای مسافران بار حمل می کند. آنها معمولاً توسط خطوط هوایی تجاری اداره نمی شوند بلکه درعوض، توسط شرکت های هواپیمایی باری، خطوط…