اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی
مرور برچسب

Flying cars: Automating the journey in the sky means playing with our lives !!!

اتومبیل های پرنده

تحقیقات اخیر نشان می دهد که در سالهای آینده اتومبیل های پرنده می توانند روشی پایدار برای آزادسازی جاده ها باشند. اولین مدل ها قراربود در سال 2019 به عنوان ماشین پرنده تستی  به آسمان پرواز کند. در حالی که صنعت آنها را به عنوان تاکسی…