اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی
مرور برچسب

FTD

مقایسه انواع شبیه ساز پرواز و FTD

اگر می خواهید روزی خلبان شوید، شبیه ساز پرواز قسمت بزرگی از زندگی شما خواهد بود. شبیه ساز پرواز همان چیزی را انجام می دهد که از نام آن مشخص است. آنها پیش از ورود به کابین خلبان، تجربه پرواز واقعی را به شما یاد می دهند. گر چه اینگونه به نظر…